Που πας;

Που με πας;

(φωτογραφία: "Place for 2" by Spartan)