Καμβάς

Το παρελθόν είναι ένας καμβάς (όχι λευκός!) πάνω στον οποίο ζωγραφίζεται (συνεχώς) το μέλλον. Ζωγράφος είναι το παρόν...