Ηττημένος

Ηττημένος είναι μόνο αυτός που δεν αγωνίστηκε όσο μπορούσε.
(Ο Καιρός)