Χαμένος

Ο Κ. δεν είχε τίποτα αλλά τώρα έχασε τα πάντα.