Πενθώ

Πενθώ τον ήλιο και πενθώ τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς και τραγουδώ τ’ άλλα πού πέρασαν εάν είναι αλήθεια.
(Οδυσσέας Ελύτης)