Φτάνοντας το πρωί στη δουλειά

Εξαιρετικός Dilbert.