Τίποτα άλλο

Μόνο ενώνουμε τις μοναξιές μας μωρό μου.
(Photo: Yozue)