Δράμα

Drama, North Greece
Μεγάλο Σάββατο στο κέντρο της πόλης. Σπάνια πάω στη Δράμα. Για κάποιο περίεργο λόγο με έλκει περισσότερο η Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή) παρά η Ανατολική Μακεδονία (Δράμα, Σέρρες).