Ερώτηση

"Χαρακτήρας χαμηλών τόνων", πλεονέκτημα ή αδυναμία;

(Panama, 1977 - Photograph by George F. Mobley)