Πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων σήμερα...

Ο πρωτοπόρος...


Βρήκε άξιους μιμητές...


Κάποιοι όμως αντιστέκονται και επιμένουν σεμνά και ταπεινά...Και τέλος, ευτυχώς, κάποιοι έχουν χιούμορ...