Βράδυ Πέμπτης

And I am doing nothing...
Που και που χρειάζεται κι αυτό. Θα λιώσω με μπάλα και σήμερα.