5

Σ. Περπέρογλου: "Νιώθω ευλογημένος που ανήκω σε αυτή την ομάδα."
Paris 1996 Salonika 2000 Bologna 2002 Athens 2007 Berlin 2009