Της Σαλονίκης μοναχά της πρέπει

Της Σαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι...

ή

το σκουπίδι;