Ουράνια μελωδία

Και αυτοί που χόρευαν θεωρήθηκαν τρελοί από αυτούς που δεν μπορούσαν να ακούσουν τη μουσική.