Καλή Χρονιά!

Κρυοπηγή, Καρδίτσα. Από τον φίλο Π. Β.