Ως πότε;


Όσο υπάρχει ακόμη "λίπος" να καεί. Αυτή είναι η απάντηση. Μετά θα καταλάβουμε. Θα μάθουμε. Ίσως να είναι αργά τότε για να αλλάξουμε αλλά θα μάθουμε.