Ο Προφήτης

Photobucket
Νομίζω πως μπορώ να προβλέπω το παρελθόν.
(Eικόνα: The oracle)