Χθες

Αυτό που μου άρεσε ήταν η μελαγχολία που έκρυβαν τα μάτια σου καθώς χαμογελούσες.
(Φωτογραφία: Mysotis)