Μεταμόρφωση

Τελικά αλλάζει ο άνθρωπος ή είναι καταδικασμένος να κουβαλάει τους ίδιους δαίμονες σε όλη του τη ζωή;
(art by Abraxnis)