Αυτή


Η ομορφιά θα μας σώσει. Όχι η πλαστική δήθεν ομορφιά. Η ομορφιά.