Και να θυμάσαι ότι

Τα χρόνια φεύγουν θες δε θες σαν των ματιών σου τις βαφές...
(εικόνα: L. Berakvist, στίχος: Μ. Πασχαλίδης)