Η σπηλιά


Αναζητώντας το λυτρωτικό Φως ή γιατί το Σκοτάδι είναι το σπίτι μου.
(φωτογραφία: π. β.)