Νεκροταφείο σωσίβιων


Λέσβος, Ελλάδα, Σούζαν Σάραντον, σωτήριον έτος 2015μ.Χ.