Κόρε Ύδρο: Απλές Ασκήσεις στον Υπαρξισμό

Αγαπημένοι Κόρε Ύδρο μετά από χρόνια κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ στην Inner Ear.