Δίπλα στη λίμνη


Λίμνη Ορεστιάς, Καστοριά, άνοιξη του 2012.