(από το V for Vendetta)

REMEMBER REMEMBER THE FIFTH OF NOVEMBER! Προς όλου αυτούς που θέλουν να κάνουν τα μυαλά μας κομπόστα…