Σκέψεις

Τελικά οι ικανότητες ή οι επιλογές ενός ανθρώπου καθορίζουν την πορεία του στη ζωή;