Εδώ


Εδώ -πάνω από τα χαλάσματα- θα τραγουδάμε και θα κλαίμε, θα χορεύουμε και θα οδυρόμαστε, θα παίζουμε μουσική και βουβοί θα κλαίμε.