Καλή χρονιά!

Photo: Frank Wuestefeld / flickr

Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2016 και ας είναι μια χρονιά ανάκαμψης σε προσωπικό επίπεδο αλλά και για τη πολύπαθη αυτή χώρα.