Στο χώμα


Ζωγράφιζα σύννεφα στο χώμα γιατί ο ουρανός ήταν πολύ μακριά.